IRIS - Investično Realitný Informačný Systém

Reality


  -VAROVANIE-

  Share
  avatar
  AllReall

  Počet príspevkov : 106
  Join date : 09.09.2010

  -VAROVANIE-

  Odoslať  AllReall za So november 06, 2010 1:55 pm

  Naša spoločnosť vyvinula obvyklú starostlivosť, aby zaistila, že informácie v čase zverejnenia zodpovedajú skutočnosti. Aj napriek tomu však spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za úplnosť-resp. aktuálnosť informácií. Vzhľadom nato, odporúčame návštevníkom tejto webovej stránky, skontaktovať so spravcom alebo regionálnym zástupcom. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné škody, ktoré by vyplynuli z použitia informácií uverejnených na tejto webovej stránke a nemôže z toho taktiež vzniknúť žiaden nárok na odškodnenie.

  Akékoľvek kopírovanie alebo zverejňovanie diela alebo jeho podstatnej časti bez súhlasu autora, a to aj pre osobnú potrebu a na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo obchodný, je v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. (autorský zákon) zakázané. Nerešpektovanie tohto zákazu svojvoľným kopírovaním produktov zverejnených v tomto dokumente zakladá občianskoprávnu aj trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby podľa osobitných predpisov.

   Práve je Po december 10, 2018 6:06 pm