IRIS - Investično Realitný Informačný Systém

Reality


  Životnosť a ochrana drevených stavieb.

  Share
  avatar
  AllReall

  Počet príspevkov : 106
  Join date : 09.09.2010

  Životnosť a ochrana drevených stavieb.

  Odoslať  AllReall za St október 06, 2010 8:40 pm

  Životnosť a ochrana drevených stavieb.

  Drevené konštrukcie môžu prekvapivo vykazovať veľmi dlhú životnosť. Pri ich realizácii sa ale musia dodržať zásady konštrukčnej ochrany, taktiež ich následná ochrana.
  Fyzická životnosť dokončenej stavby z dreva je súčasne ovplyvnená tým, ako sa dodržujú zásady údržby. V prípade porúch je dôležité, ako sa uskutočňujú potrebné opravy a sanácie.
  Správne navrhnutá drevená stavba dokáže plniť svoje funkcie i niekoľko stoviek rokov.
  Veď i na Slovensku či susedných Čechách sú takým príkladom drevené krovy a stropy z období gotiky či renesancie, drevené kostoly, zvonice, chalupy, altánky a iné konštrukcie starých majstrov.

  Chemická a konštrukčná ochrana drevených stavieb
  Životnosť drevených stavieb zavisí na kvalite projektu, použití vhodného materiálu a profesionálnej realizácii stavby.

  Úlohou kvalitného projektu je:
  vylúčiť či minimalizovať poškodenie dreva hubami a hmyzom
  zníženie pôsobnosti slnečného žiarenia, vody, emisií, vetra
  obmedzenie a zníženie rizika požiaru
  Prirodzená odolnosť rôznych druhov dreva a drevených materiálov proti biotickýcm škodcom a atmosferickým činiteľom nebýva rovnaká. Profesionálna realizácia drevených stavieb spočíva v dodržaní projektu vrátane konštrukčných detailov, v použití kvalitného materiálu doporučených projektantom, pri zaistení požadovanej chemickej ochrany.

  Ochranu drevených stavieb je nutné vykonať podľa nasledovných zásad:
  výber vhodného druhu dreva a dreveného materiálu
  dodanie a dodržanie kvality dreva, spojovacích a iných materiálov
  prevencia pred zbytočným zvyšovaním vlhkosti dreva a iných materiálov (izoláciou od spodnej vody, tvarovou optimalizáciou, kvalitné konštrukčné riešenie, materiálová skladba obvodových i strešných plášťov, regulácia klimatických podmienok v stavbe )
  požiarno bezpečnostné zásady

  Protipožiarna ochrana dreva
  Protipožiarnu ochranu dreva a drevených stavieb sa zabezpečuje komplexne v dvoch úrovniach:
  Prvá úroveň: Projektové riešenie stavby, stavba ako celok musí byť dostatočné protipožiarne bezpečná
  Druhá úroveň: Výber dreva, ktorý má nižší stupeň horľavosti. Požiarnu odolnosť dreva a ich materiálov možno zvýšiť chemickou ochranou.

  Chemická ochrana:
  Úlohou chemickej ochrany je zvýšiť bezpečnosť a životnosť drevenej stavby. V praxi sa používajú: fungicidy, insekticídy a retardéry.

  Fungicidy sú odolné voči hubám.
  Insekticidy sú odolné a účinné proti hmyzu
  Retardéry znižujú riziko vzniku požiaru. Sú to ohňuvzdorné látky, ktoré v prítomnosti kyslíka a pôsobení plameňa, ohňa dokážu potlačiť reakčné deje, čím potlačia jeho rozklad. Použitím vhodného retardéru sa zníži stupeň horľavosti dreva so stredne horľavého stupňa C3, C2 na nižší stupeň C1, C2 až B. Pritom sa súčasne zníži aj fáza zapálenia dreva, šírenie plameňa, či rýchlosť ohorenia.

  Ochrana pred poveternostnými vplyvmi
  Ochrana pred poveternostnými vplyvmi je ochrana pred eróziou, zvetrávaním pôsobením Uv žiarenia, dažďovou vodou, kyslíkom, prachom, emisiami a pod. Ide o vonnkajšiu i vnútornú ochranu drevenej stavby a jej súčastí. Nátery po vyschnutí vytvárajú matné, polomatné, lesklé či pololesklé filmy s rôznym stupňom odtieňa. Nátery je vhodné opakovať. Odlišné požiadavky sa kladú napr. na nátery okien, či vonkajších dverí, iné požiadavky na podlahu, steny apod, iné na ošetrenie plotov, pergol..

   Práve je Po december 10, 2018 5:58 pm